Forsiden Vision Ydelser Om AdviceMarketing Kunde cases

Kontakt

Tlf. 60 60 90 20

Vision – Mission - Værdier

Vision
AdviceMarketing skal være en professionel og fleksibel strategi- og marketingrådgiver for den enkelte virksomhed.

Mission
AdviceMarketing fungerer som virksomhedens eksterne strategi- og marketingrådgiver. AdviceMarketing skal via sin opgaveløsning medvirke til at forbedre salg og bundlinie i de virksomheder, der betjenes.

Værdier
AdviceMarketing arbejder meget praktisk med analyse, strategi og markedsføring. Filosofien er, at rådgivningen skal passe til virksomhedens størrelse, behov og ønsker. Populært sagt får ingen tykke rapporter, da de alligevel ikke bliver læst! Derimod praktiske løsninger, som gør implementeringen nemmere og mere succesfuld.

Virksomheden bliver inddraget i processen undervejs. En del af succesen er, at virksomheden får ejerskab til den nye markedsføring eller strategi.

AdviceMarketing lægger også stor vægt på ærlighed, at tidsplaner/aftaler overholdes, involvering og at rådgivningen fører til en positiv udvikling for virksomheden.

Hvem henvender AdviceMarketing sig til
Primært mellemstore og mindre virksomheder, som har behov for en praktisk strategisk indfaldsvinkel. Virksomheder som ønsker det personlige engagement i deres videreudvikling.